Ná? sortiment

Zapojte se do na?eho affiliate programu a vydělávejte se SCONTO Nábytek!

Affiliate program je partnersky provizní systém ur?eny pro provozovatele webovych stránek. Umistěte na své stránky na?i reklamu, prost?ednictvím které p?ijdou zákazníci do na?eho obchodu a získávejte z jejich nákup? zajímavé provize.

SCONTO Nábytek nabízí ?iroky vyběr nábytku, bytovych doplňk? a dekora?ních p?edmět?, za p?íznivé ceny. Spole?nost je sou?ástí německého koncernu H?ffner, ktery pat?í k největ?ím prodejc?m nábytku v Evropě.

Platnost cookie 14 dní

Provizi za uskute?něnou objednávku vám p?ipí?eme a? 14 dní po prokliku na ná? e-shop z va?eho webu.

Velikost provize a? 10 %

Získejte 10% provizi z nákupu bě?nych produkt? nebo 3% provizi za zbo?í v akci a ve slevě.

Pravidelné marketingové akce

Na?i partne?i se dozvídají o marketingovych akcích SCONTO Nábytek v?dy s p?edstihem.

Spolupracujte se SCONTO Nábytek!

Pro? s námi spolupracovat? Jsme renomovaná firma, která p?sobí na ?eském trhu ji? 28 let. Pat?íme k největ?ím prodejc?m nábytku on-line v ?eské republice. Jsme sou?ástí německého koncernu H?ffner, ktery pat?í k největ?ím prodejc?m nábytku v Evropě. Na na?em e-shopu nabízíme více ne? 5000 produkt?.


Jak probíhá spolupráce?

Technologické zázemí affiliate programu Sconto.cz poskytuje spole?nost VIV NETworks s.r.o. VIVnetworks je exkluzivním operátorem největ?í affiliate sítě na světě CJ by Conversant (cj.com) v CEE regionu. CJ.com p?edstavuje v sou?asnosti ?pi?ku mezi v?emi affiliate technologiemi na světě.

Partne?i uzavírají smluvní vztah s Commission Junction, ktery poskytuje unikátní a p?esnou technologii. VIV NETworks s.r.o. vyplácí provize prost?ednictvím CJ a poskytuje podporu partner?m na?eho affiliate Programu.

  • automatické na?ítání a vyplácení provizí
  • detailní p?ehledy vykonu a p?ivedenych konverzí
  • vyhodnocování úspě?nosti kampaní
  • k propagaci poskytujeme i XML feedy, které jsme schopni p?izp?sobit va?im pot?ebám
  • pro va?e dotazy je p?ipravena znalostní báze i aktivní podpora

Spolupracujte se SCONTO Nábytek!

Pro? s námi spolupracovat? Jsme renomovaná firma, která p?sobí na ?eském trhu ji? 28 let. Pat?íme k největ?ím prodejc?m nábytku on-line v ?eské republice. Jsme sou?ástí německého koncernu H?ffner, ktery pat?í k největ?ím prodejc?m nábytku v Evropě. Na na?em e-shopu nabízíme více ne? 5000 produkt?.


Jak probíhá spolupráce?

Technologické zázemí affiliate programu Sconto.cz poskytuje spole?nost VIV NETworks s.r.o. VIVnetworks je exkluzivním operátorem největ?í affiliate sítě na světě CJ by Conversant (cj.com) v CEE regionu. CJ.com p?edstavuje v sou?asnosti ?pi?ku mezi v?emi affiliate technologiemi na světě.

Partne?i uzavírají smluvní vztah s Commission Junction, ktery poskytuje unikátní a p?esnou technologii. VIV NETworks s.r.o. vyplácí provize prost?ednictvím CJ a poskytuje podporu partner?m na?eho affiliate Programu.

  • automatické na?ítání a vyplácení provizí
  • detailní p?ehledy vykonu a p?ivedenych konverzí
  • vyhodnocování úspě?nosti kampaní
  • k propagaci poskytujeme i XML feedy, které jsme schopni p?izp?sobit va?im pot?ebám
  • pro va?e dotazy je p?ipravena znalostní báze i aktivní podpora


Jak nás propagovat?

XML Feedy

Textové odkazy

Bannery

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版