Ná? sortiment

Osobní odběr


Zbo?í si m??ete ZDARMA vyzvednout na jedné z na?ich 8 prodejen Sconto Nábytek - sta?í najít místo ozna?ené jako "vydej zbo?í". Zbo?í si m??ete vyzvednout a? po jeho úplném zaplacení. V p?ípadě platby p?edem uka?te prosím pracovníkovi vydeje zbo?í va?i kupní smlouvu a zbo?í vám bude okam?itě vydáno. V p?ípadě, ?e zbo?í nemáte zcela zaplacené, uhra?te prosím p?ed samotnym odběrem doplatek kupní ceny na pokladně obchodního domu.

P?epravní slu?ba 

  • Profesionální zabezpe?ení zbo?í proti po?kození p?i p?epravě

  • Odborná manipulace s nábytkem

  • Uvedené ceny platí pro dopravu STANDARD: doru?ení p?ed první uzamykatelné dve?e, vykládka zbo?í m??e vy?adovat asistenci p?íjemce.

  • Uvedené ceny jsou v?etně DPH a platí pouze pro objednávky na e-shopu v mno?ství obvyklém pro domácnost.

Ceník dopravy zbo?í:

Cena zbo?í do            Cena dopravy
1.999,-199,-
2.999,- 299,-
4.999,- 499,-
7.999,- 599,-
9.999,-749,-
14.999,- 949,-
19.999,- 1.199,-
29.999,- 1.349,-
39.999,- 1.499,-
od 40.000,- 1.699,-

Vynos do patra, montá? nábytku

P?epravní slu?ba dodává zbo?í p?ed první uzamykatelné dve?e budovy na adrese, která byla dohodnuta jako místo dodání. Vylo?ení zbo?í m??e vy?adovat pomoc p?íjemce.


1. Nákup na e-shopu 

Vynos a montá?e lze objednat pouze pro zbo?í prodané na prodejně. 


2. Nákup na obchodním domě

Objednání dopravy, p?ípadného vynosu nebo montá? zbo?í vy?e?íte s prodejcem p?i prodeji.

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版