Ná? sortiment

Vyhody nákupu na splátky


? Platba v hotovosti od 0 K?

? První nákup ji? od 2 000 K?

? Sta?í pouze jeden doklad toto?nosti

? Jednoduché a rychlé vy?ízení

? V?e vy?ídíte na po?kání p?ímo v prodejně

? Mo?nost poji?tění

? Bez ru?itele

Vy?ízení nikdy nebylo jednodu??í


1. P?ipravte si:

? Ob?ansky pr?kaz
? Trvaly zdroj p?íjm? (zaměstnanecky poměr, podnikatelsky p?íjem, d?chod)
? Telefonní kontakt do zaměstnání


2. Nav?tivte nás na stánku Sconto Finan?ní slu?by


3. Spojíme vás s na?ím operátorem, ktery vás provede celym nákupem na splátky.


4. V hotovosti nezaplatíte ani korunu a zbo?í si odvezete ihned dom?.*


* Platí p?i splnění podmínek Sconto Finan?ní slu?by a Home Credit a.s.

Reprezentativní p?íklad:

P?i prodejní ceně 10000 K?, akontaci 0 K?, vy?i úvěru 10000 K?, vy?i splátky 517 K?, po?tu splátek 24, lh?tě splatnosti 14.6.2021 (p?i  poskytnutí úvěru 5.6.2019,  první splátce 5.7.2019 a se splatností dal?ích splátek k 14. dni v měsíci po?ínaje 14.8.2019) je RPSN 23,3%, ro?ní úroková sazba 21,08%, celková ?ástka splatná spot?ebitelem 12408 K?. Nejedná se o nabídku ?i ve?ejnou nabídku. Poskytovatelem úvěru je spole?nost Home Credit a.s. 

P?íklad nákupu na splátky:

Vy?e úvěru Vy?e splátky
10 000 K? od 500 K? měsí?ně
20 000 K? od 1000 K? měsí?ně
30 000 K? od 1 500 K? měsí?ně

Chcete vědět víc?


Zeptejte se na stánku Sconto Finan?ní slu?by na kterémkoliv obchodním domě.
P?ípadně se informuje na infolince 800 700 096 
Poskytovatelem Sconto Finan?ní slu?by je spole?nost Home Credit a.?s.


一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版