Ná? sortiment

Jsou ceny zbo?í p?i nákupu on–line stejné jako ceny v obchodních domech?

Ano, v naprosté vět?ině p?ípad? jsou ceny na e-shopu stejné jako v na?ich obchodních domech.

Jaké zbo?í nejde zakoupit on–line?

Některé zbo?í dostupné na obchodních domech nelze v sou?asné době zakoupit on-line. O jaké zbo?í se jedná?

  • Malé zbo?í – svítidla, koberce, dekorace apod.
  • Zbo?í na míru - plánované kuchyně, některé druhy sedacích souprav apod. Tyto modely mohou byt v na?em e-shopu uvedené, p?ípadnou objednávku je ale t?eba uskute?nit v některém z na?ich obchodních dom?.

Jaké jsou mo?nosti dopravy a platby?

O mo?nostech dopravy a platby se do?tete zde: http://www.nacajobs.com/doprava-a-platba.

Kam se mám obrátit, pokud pot?ebuji vynos do patra a montá??

Slu?by vynos a montá? zaji??uje p?epravní spole?nost. Jakmile vás bude pracovník p?epravní spole?nosti kontaktovat, aby s vámi domluvil termín dopravy, domluvte si s ním i tyto dal?í placené slu?by. Cenu těchto slu?eb Vám sdělí také pracovník p?epravní spole?nosti.

Jak zjistím stav své objednávky?

Stav objednávky Vám ochotně sdělí na?i pracovníci zákaznického servisu na některé z na?ich infolinek - telefonicky nebo mailem.

Mohu měnit objednávku poté, co jsem ji ji? odeslal? P?ípadně jak?

Napi?te na na?i zákaznickou podporu – info@sconto.cz - ideálně p?epo?lete potvrzující e-mail, ktery jste obdr?eli po objednávce a sdělte, o jakou úpravu máte zájem.

Jak se stát ?lenem SCONTO Clubu?

Staňte se ?leny SCONTO Clubu a nakupujte za zvyhodněné ceny. Jak se stát ?lenem SCONTO Clubu?

A) Zakoupíte-li zbo?í na obchodních domech, asistent prodeje vám v?dy nabídne mo?nost stát se ?lenem Sconto Clubu je?tě p?ed tím, ne? zadá va?i objednávku do systému. Na pak místě vyplníte krátky dotazník a ihned se stáváte ?lenem, ?ím? získáváte nárok na nákup za zvyhodněné ceny.

B) P?i nákupu na e-shopu ve t?etím kroku ko?íku za?krtněte polí?ko ?Chci se stát, nebo ji? jsem ?lenem SCONTO Clubu." Na e-shopu se m??ete zaregistrovat také p?ed nákupem - v horní ?ásti stránky klikněte na tla?ítko P?IHLáSIT, kde se budete moci zaregistrovat do SCONTO Clubu.

Více informací se dozvíte na stránce SCONTO Clubu.

Kdy mohu objednané zbo?í o?ekávat?

Pokud zvolíte osobní odběr v některém z na?ich obchodních dom? a vybrany sortiment je na zvolené prodejně skladem, m??ete si ho vyzvednout ji? krátce po zadání objednávky. V p?ípadě, ?e je zbo?í t?eba p?evézt z externího skladu, obvykle objednávku expedujeme do 14 dní. Pokud zbo?í není na ?ádném z na?ich sklad?, zjistíte orienta?ní dodací dobu u jednotlivych model?.

Chci reklamovat zbo?í

Ve?keré informace vztahující se k reklamaci zbo?í najdete zde.

Odstoupení od smlouvy

Mo?nosti odstoupení od smlouvy jsme shrnuli v samostatném textu, ktery najdete zde.

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版