Ná? sortiment

Dodací podmínky

Zbo?í, které máme skladem, dodáváme obvykle do 14 dn?. U zbo?í, které skladem nemáme, je bě?ná dodací lh?ta 4-6 tydn?. Zbo?í dodáváme nesmontované.


Platební podmínky

Existuje mnoho variant jak uhradit nákup u nás. Vyberte si tu, která Vám nejvíce vyhovuje.


Platba v hotovosti nebo platební kartou p?ímo na prodejně

Zbo?í zaplatíte hotově nebo Va?í platební kartou p?ímo u pokladny na kterémkoliv na?em obchodním domě. Akceptujeme karty s ozna?ením Visa, Electron, MasterCard nebo Maestro. Pro va?i bezpe?nost a ochranu m??ete byt po?ádáni o p?edlo?ení pr?kazu toto?nosti.

Platba dobírkou

Zbo?í zaplatíte p?epravci p?i dodání, p?ímo na Vámi ur?ené adrese.

P?i platbě dobírkou Vám ú?tenku p?edáme p?i dodání zbo?í.

Platební kartou bezpe?ně pomocí GP webay

Moderní a bezpe?ny systém pro platby kartou na internetu GP webpay je nejpou?ívaněj?í platební bránou v ?eskych e-shopech. Splňuje nejp?ísněj?í bezpe?nostní po?adavky MasterCard, Visa a American Express. Karta musí umo?ňovat platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky). Na platební bránu budete p?esměrováni po odeslání objednávky. Zároveň souhlasíte, ?e ú?tenku za?leme elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Podle zákona o evidenci tr?eb je prodávající povinen vystavit kupujícímu ú?tenku. Zároveň je povinen zaevidovat p?ijatou tr?bu u správce daně online; v p?ípadě technického vypadku pak nejpozději do 48 hodin.

Platba bankovním p?evodem

V potvrzení objednávky vám budou zaslány pot?ebné údaje pro bankovní p?evod. Prosím věnujte jim velkou pozornost, abychom dokázali va?i platbu správně identifikovat. P?ipsání na ú?et m??e trvat 1-2 pracovní dny.

?íslo ú?tu pro Va?i platbu: 

Commerzbank a.s., ?.ú. 117983223 / 0300

IBAN: CZ54 0300 0000 0001 1798 3223
BIC / SWIFT: CEKOCZPP

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版