Ná? sortiment

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údaj? pro ú?ely zasílání obchodních sdělení

Pokud si ji? nep?ejete dostávat obchodní sdělení emailem nebo po?tou, pokra?ujte na formulá? odvolání souhlasu se zpracováním osobních údaj?.


?ádost zákazníka o realizaci práv subjektu osobních údaj?

Pokra?ujte na formulá? ?ádosti zákazníka o realizaci práv subjektu, pokud po?adujete jednu nebo více mo?ností z následujících:

  • poskytnout informace, jaké osobní údaje jsou uchovávány
  • opravu nebo doplnění osobních údaj?
  • poskytnutí osobních údaj? ve strojovém formátu
  • omezení zpracování osobních údaj?
  • úplné vymazání osobních údaj?

Informace o zpracování osobních údaj?

Zde si m??ete p?e?íst, jak zpracováváme osobní údaje zákazník?: informace o zpracování OU.

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版