Ná? sortiment
Kategorie
Filtrace

Pohovky s úlo?nym prostorem

Produkt?: 20
Kategorie
Filtrace
Barva
ZpětBarva
Cena
ZpětCena
6999 K?
29999 K?
Akce / vyprodej
ZpětAkce / vyprodej
 • Vyprodej
 • Akce
?í?ka
Zpět?í?ka
199
312
Hloubka
ZpětHloubka
56
112
?í?ka lo?né plochy
Zpět?í?ka lo?né plochy
112 cm
202 cm
?azení
Zpět?azení
 • Obnovit v?e
 Pohovka MELA
SCONTO Club
7 999 K?
Bě?ná cena
10 799 K?
U?et?íte
2 800 K?

Více variant
 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka MELA
SCONTO Club
7 999 K?
Bě?ná cena
10 799 K?
U?et?íte
2 800 K?

Více variant
 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka  MEDINA
SCONTO Club
10 799 K?
Bě?ná cena
13 899 K?
U?et?íte
3 100 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • D?evěné no?ky
 Pohovka ANGELO-SE
SCONTO Club
15 999 K?
Bě?ná cena
20 699 K?
U?et?íte
4 700 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka CANDY
SCONTO Club
11 999 K?
Bě?ná cena
16 299 K?
U?et?íte
4 300 K?

Více variant
 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka CANDY
SCONTO Club
11 999 K?
Bě?ná cena
16 299 K?
U?et?íte
4 300 K?

Více variant
 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka  LINCOLN
SCONTO Club
18 999 K?
Bě?ná cena
23 999 K?
U?et?íte
5 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pol?tá?e sou?ástí
 Pohovka DELUXE
SCONTO Club
19 499 K?
Bě?ná cena
25 019 K?
U?et?íte
5 520 K?

 • Elegantní pohovka
 • Odolné mikrovlákno
 • Rozkládání do l??ka
 Pohovka  BELISSA
SCONTO Club
10 999 K?
Bě?ná cena
14 299 K?
U?et?íte
3 300 K?

 • Rozkládání na l??ko
 • úlo?ny prostor
 • V?etně dekora?ních pol?tá?k?
 Pohovka  LED
SCONTO Club
10 999 K?
Bě?ná cena
14 199 K?
U?et?íte
3 200 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Potah z hladké tkaniny
 Pohovka  SHOW
Ak?ní cena
Ak?ní cena
8 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
14 199 K?
U?et?íte
5 200 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka  DUETT
SCONTO Club
15 999 K?
Bě?ná cena
20 699 K?
U?et?íte
4 700 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka ROCCO
Ak?ní cena
Ak?ní cena
6 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
12 199 K?
U?et?íte
5 200 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Dekora?ní pol?tá?ky sou?ástí
 Pohovka MERINO
SCONTO Club
12 799 K?
Bě?ná cena
16 399 K?
U?et?íte
3 600 K?

 • Skandinávsky styl
 • úlo?ny prostor
 • D?evěné no?ky
 Ko?ená pohovka FIORD
SCONTO Club
29 999 K?
Bě?ná cena
38 099 K?
U?et?íte
8 100 K?

 • Pravá k??e
 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 Pohovka SWEET
SCONTO Club
17 999 K?
Bě?ná cena
23 999 K?
U?et?íte
6 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Kovové no?ky
 Pohovka GREAT
SCONTO Club
15 999 K?
Bě?ná cena
21 299 K?
U?et?íte
5 300 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • Originální vzhled
 • D?evěné no?ky
 Pohovka CARMEL
SCONTO Club
11 999 K?
Bě?ná cena
16 299 K?
U?et?íte
4 300 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka MELA
SCONTO Club
7 999 K?
Bě?ná cena
10 799 K?
U?et?íte
2 800 K?

Více variant
 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 XXL pohovka FAMILY
Ak?ní cena
Ak?ní cena
11 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
28 299 K?
U?et?íte
16 300 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • V?etně pol?tá?k?

Prakti?tí pomocníci do ka?dé domácnosti

Pohovky s úlo?nym prostorem vám mohou u?et?it nemálo starostí s nedostatkem prostoru. Co v?echno zohlednit p?i jejich nákupu? Pohovky s úlo?nym prostorem poslou?í jako úlo?i?tě pro v?echny věci, které nepou?íváme zase tak ?asto, ale sou?asně se jich nem??eme nebo zkrátka nechceme vzdávat. Zejména malé modely pohovek v rozměrech dvousedáku jsou perfektním ?e?ením do malého bytu. Efektivně s nimi udr?íte uklizeny domov, kde má ka?dá věc svoje místo.

Pro uskladnění věcí i p?íle?itostné p?espání

 Vět?ina pohovek vybavenych tímto mechanismem se dá zároveň rozlo?it na l??ko. M??e tak poslou?it k p?íle?itostnému spaní na chatě ?i chalupě nebo jako improvizovaná postel pro náv?těvy. ?asto si je po?izují i mladé páry do podnájm? nebo jiného spole?ného bydlení na za?átku samostatného ?ivota.

D?le?itá je maximální jednoduchost p?i manipulaci s polohovacím mechanismem. Zpravidla by jej měl bez problém? zvládnout jeden ?lověk. Nej?astěji se v praxi pou?ívají dva principy. Spodní ?ást m??e byt vysuvná, p?ípadně se vyu?ívá sklápění opěradla.

Lo?ná plocha i velikost úlo?ného prostoru jsou p?irozeně limitovány u? p?vodní velikostí seda?ky. Na to tak p?ed jejím nákupem musíme brát ohled. Chceme-li na seda?ce spát ?astěji a v pokoji máme místo, vhodné bude po?ídit si rozměrnou rohovou seda?ku, která poskytne prostoru víc.

 

Seda?ky s úlo?nym prostorem se snadno udr?ují

 A je?tě jednu, mo?ná pro někoho p?ekvapivou, vyhodu rozkládací sedací soupravy mají. Díly se u nich dají vzhledem k rozlo?ení rozebrat tak, jak to u napevno zkonstruovanych seda?ek bě?ně nejde. To pro vás znamená p?edev?ím fakt, ?e se dostanete i tam, kam za normálních okolností nem??ete a m??ete seda?ku snáze uklidit. Doká?ete tak vyluxovat prach, napadané drobe?ky nebo zví?ecí chlupy.

Samoz?ejmě je snadná údr?ba do zna?né míry zále?itostí volby potahového materiálu. Tím asi neju?ívaněj?ím je látka. Moderní technologie dovolují v sou?asné době ji? vyrábět potahy odolné a snadno ?istitelné. Nemusíte se tak bát krátké ?ivotnosti ani v domácnosti, kterou obyvají děti a domácí zví?ata.

A samoz?ejmě se dá ?alounění velmi snadno sladit i se zbytkem obyvacího pokoje, proto?e si m??ete vybrat z opravdu pestré ?kály r?znych barev a vzor?.

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版