Ná? sortiment
Kategorie
Filtrace

Retro pohovky

0 Produkt?:
Kategorie
Filtrace
Cena
ZpětCena
0 K?
0 K?
Akce / vyprodej
ZpětAkce / vyprodej
  • Vyprodej
  • Akce
?azení
Zpět?azení
  • Obnovit v?e
Vámi vybranym po?adavk?m neodpovídají ?ádné produkty. Vyma?te filtry nebo znovu na?těte stránku.

Co je retro

Retro promlouvá i do moderních interiér?. Pohodlná a stylová sedací souprava se stane p?sobivou ozdobou va?eho domova. Jako retro obecně ozna?ujeme něco dávno minulého, ?asově se nedá úplně p?esně vymezit. Bytoví designé?i ?asto pro inspiraci sahají do období 50. a? 70. let minulého století. Retro nábytek si tak ?ada lidí pamatuje je?tě nap?íklad ze svého dětství, inspirovat se samoz?ejmě nemusíte jen evropskym pojetím a m??ete sáhnout i hlouběji do minulosti.

Jak za?lenit retro styl do interiéru

 Retro pohovky jsou velmi p?sobivym kusem nábytku. Dají se toti? úspě?ně kombinovat i s moderními materiály. Na pozadí skandinávského minimalismu takováto pohovka m??e velmi dob?e vyniknout. Ostatně pro tento styl jsou typické hlavně vyrazné barvy a nápadné vzory, kterymi se profilovala tehdy nastupující mladá generace designér?. Pro nábytek jsou také charakteristické hranaté tvary.

?isty retro styl se nebojí kombinování ?ady nesourodych prvk?. Je proto vyrazny, extravagantní a rozhodně není pro ka?dého. Vy?aduje ur?ity nadhled a cit pro spojení zdánlivě naprosto nespojitelného. Proto je mo?né vybrat právě jen jeden kus a za?lenit jej do odli?ně pojatého prostoru pouze jako zajímavy solitér.

 

Jak si vybrat kvalitní seda?ku

 Ani v rámci retro stylu pak ur?itě nelze zapomínat na kvalitu. U pohovky to platí jak pro vnit?ní konstrukci, tak i u vněj?ího potahu. Vnit?ní konstrukce musí byt dostate?ně pevná a robustní. Na potahovy materiál by zase nemělo byt nahlí?eno jen z hlediska designu, ale také po stránce údr?by. Velmi vhodnym materiálem je klasická látka, jeliko? je dostupná v nep?eberném mno?ství dekor?. D?le?ité je, aby byla odolná v??i otěru, jinak budete ?e?it v krátkém ?ase nutnost p?e?alounění.

Velmi podstatny je z hlediska vyběru nové seda?ky ná? ?ivotní styl. Musíme si odpovědět, k ?emu sedací soupravu vlastně pot?ebujeme. Chceme ji primárně na sezení nebo na ni budeme ?asto vle?e odpo?ívat s knihou ?i u televize? Jsme doma p?edev?ím sami nebo pot?ebujeme, aby byla dost prostorná také pro náv?těvy? Máme malé děti nebo domácí zví?ata, tak?e by bylo vhodné chránit seda?ku potahem? Kolik místa m??eme v obyvacím pokoji pro ni vy?lenit? To v?echno jsou zásadní otázky, které je pot?eba si p?ed koupí zodpovědět.

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版