Ná? sortiment

Garance nejni??í ceny!

Pokud během 8 dn? od uzav?ení kupní smlouvy zjistíte, ?e u nás zakoupené zbo?í m??ete získat levněji v jakékoli kamenné prodejně v ?R (identické, ve stejné kvalitě a p?i shodnych podmínkách prodeje), vrátíme vám 100% cenového rozdílu.

Zbo?í ihned k odběru

Naprostou vět?inu zbo?í, které je vystaveno na prodejní plo?e, máme skladem. V?echny obchodní domy skladují více ne? 10 000 kus? nábytku k okam?itému odběru.

Splátkovy prodej

Ne?ekejte na lep?í zít?ky, po?i?te si v?e, co pot?ebujete, ihned - jednodu?e na splátky:

  • Nákup na splátky od 2 000 K?
  • Více informací zde.
  • Poskytovatelem finan?ních slu?eb je Home Credit a.s.

Otev?eno denně

Ka?dy den, v?etně svátk?, pro vás otevíráme v?echny obchodní domy. Vyjímku tvo?í svátky na?ízené státem.

Odborné poradenství

Personál pravidelně ?kolíme, tak?e vám na?i prodava?i kvalifikovaně poradí.

Dárkové karty

Dárkové karty v hodnotě od 500 K? vy?e koupíte p?ímo na pokladně v na?ich obchodních domech. Geniální dárek pro va?e blízké!

Doprava a montá?

Vámi zakoupeny nábytek p?ivezeme p?ímo a? k Vám dom? a také Vám jej m??eme odborně smontovat. Pro bli??í informace nás kontaktujte na p?íslu?ném obchodním domě.

Kuchyně na míru

Nechte si novou kuchyni profesionálně naplánovat v na?ich kuchyňskych studiích. Profesionálové s vámi vymyslí, jak ideálně uspo?ádat kuchyni právě do va?ich prostor. Zpracujeme instala?ní plány a také vyrobíme obrázek nové kuchyně v grafickém programu, tak?e uvidíte, jak bude kuchyně reálně vypadat. Kuchyni m??eme také vymě?it p?ímo u vás doma.

U nás je kuchyňské poradenství zcela zdarma.

Parkování zdarma

U ka?dého z obchodních dom? je parkovi?tě a? pro 300 voz? . Samoz?ejmostí jsou vyhrazená místa pro tělesně posti?ené.

Bezhotovostní platby

P?ijímáme karty VISA, MasterCard, Maestro, Yes a OK.

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版