Ná? sortiment
Kategorie
Filtrace

Ta?ti?kové matrace

Produkt?: 2
Kategorie
 • Matrace dle typusec-cz-buttonArrow
 • Matrace dle rozměr?sec-cz-buttonArrow
 • Levné matracesec-cz-buttonArrow
 • Vyprodej matracisec-cz-buttonArrow

Ta?ti?kové matrace pro zdravy a kvalitní spánek


 • Máme pru?inové matrace 90x200 s jádrem z ta?ti?kovych pru?in. 


 • Vysoká vzdu?nost, nosnost, komfort a ?ivotnost.


 • Vhodné p?i alergii, astmatu a pocení.


 • Pou?ití bez lamelového ro?tuFiltrace
Cena
ZpětCena
3499 K?
6499 K?
Akce / vyprodej
ZpětAkce / vyprodej
 • Vyprodej
 • Akce
Maximální nosnost
ZpětMaximální nosnost
120 kg
140 kg
Vy?ka matrace
ZpětVy?ka matrace
17
25
?azení
Zpět?azení
 • Obnovit v?e
 Matrace MURIEL
SCONTO Club
6 499 K?
Bě?ná cena
8 649 K?
U?et?íte
2 150 K?

 • Ortopedické jádro z ta?ti?kovych pru?in
 • Nosnost a? do 140 kg
 • Pro alergiky a astmatiky
 Matrace POCKETTA
Ak?ní cena
Ak?ní cena
3 499 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
5 599 K?
U?et?íte
2 100 K?

 • Vzdu?ná a ortopedická
 • 7 zónové dokonalé p?izp?sobení
 • Vyběr ze 2 tuhostí

V?E, CO VáS ZAJíMá O TA?TI?KOVYCH MATRACíCH

Ta?ti?kové matrace jsou stále oblíbeněj?ím typem matrací, pro mnoho lidí je v?ak ta?ti?kovy systém velkou neznámou. P?e?těte si odpovědi na nej?astěj?í dotazy k ta?ti?kovym matracím. 


Jaky je rozdíl mezi ta?ti?kovymi a bonelovymi matracemi? 

V obou p?ípadech se jedná o pru?inové matrace. Bonelové matrace obsahují systém pru?in spojeny drátky do jedné kovové konstrukce. Ta?ti?kové matrace se oproti tomu vybavené několika sty a? tisíci pru?inami samostatně zabalenych v textilních sá?cích tento systém je mimo?ádně tichy, stabilní a navíc zaru?uje dlouhou ?ivotnost matrace. Narozdíl od od svych bonelovych p?edch?dc? jsou ta?ti?kové matrace vysoce komfortní i po del?í době pou?ívání a jsou vhodné pro ka?dodenní zdravy spánek. Vrzání je u těchto novodobych  pru?inovych matrací dávno minulostí. Stejně tak je minimalizováno ?i dokonce zcela odstraněno dochvívání matrace p?i pohybu.  

Jaké jsou hlavní vyhody ta?ti?kovych matrací? 

 Díky tomuto systému má povrch vysokou nosnost a pru?nost, to umo?ňuje snadné vstávání a st?ídání spánkovych poloh. Ka?dá z pru?in reaguje samostatně a díky tomu se vyborně p?izp?sobuje tvaru lidského těla, to je d?le?ité, pokud se chcete vyhnout nepohodlí a nutnosti se ?asto otá?et. 

Ta?ti?kové matrace se svym jádrem, které se skládá p?evá?ně ze vzduchu a pru?in perfektně větrá a odvádí vlhkost. Vzdu?nost pru?inovych je v porovnání s pěnou nesrovnatelně vy??í.

Jsou ta?ti?kové matrace komfortní? 

ANO. Krom vysoké bodové elasticity, tedy p?izp?sobivosti pru?in tvaru lidského těla, jsou vněj?í strany matrace oblo?ené pěnovymi deskami ze studené pěny, pamě?ově pěny ?i polyuretanu, které prop?j?ují matraci vysoky komfort pěnovych matrací.

Jsou tyto matrace vhodné pro alergiky? 

ANO. Ta?ti?kovych matrací jsou toti? maximálně vzdu?né a skvěle odvětrávají pot, pru?inové jádro udr?uje matraci v suchu a vytvá?í tak nehostinné podmínky pro plísně, viry a bakterie. Vysoké hygieni?nosti napomáhají i kvalitní a prody?né potahy. Mo?nost praní potahu je samoz?ejmostí.

Jak poznám kvalitní matraci? 

Kvalitní ta?ti?kovou matraci poznáte primárně podle hustoty ta?ti?ek. Vět?inou jich byvá mezi 200 a 1000 kusy na metr ?tvere?ní. ?ím vy??í po?et, tím samoz?ejmě lépe.

Pro dokonalé p?izp?sobení tělu je vhodné vybrat matrace s anatomickymi lo?nymi zónami, které jsou p?edem p?izp?sobené pro r?zné pot?eby jednotlivych ?ástí lidského těla. Ramenní ?ást je nap?íklad měk?í ne? ?ást hlavy.  ?ím více zón, tím lépe. Obvykle se setkáte s ?leněním do 3 a? 7 zón

Jak mám ulo?it ta?ti?kovou matraci?

Zatímco u pěnovych matrací napomáhá pru?ení a odvětrávání vlhkosti lamelovy ro?t, pru?inové matrace toto zvládají sami. Ideální ulo?ení pro ně je tedy la?kovy ro?t, pevná deska, nebo t?eba paletovy nábytek. 

Kdo ocení ta?ti?kovou matraci nejvíce? 

 • Pru?inové jádro je vysoce stabilní a odolné proti prole?ení, proto je ideální pro lidi vy??í váhové kategorie
 • Díky perfektnímu odvodu vlhka by je měli volit lidé, kte?í se více potí. Vzdu?nosti pru?inovych matrací se nevyrovnají ani matrace se studenou pěnou. 
 • Ti, kte?í chtějí investovat do kvalitní matrace, která vydr?í roky a poskytuje zdravy a komfortní spánek. 

一品道门免费视频日本高清观看-一品道门免费视频日本破解版